Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Ger merivek pargidanek ji bo firotane xwe bistine, ew e heqe ji bo garante kirina krede bidin ku kredi betal bike be sandin yan ji li deryaye winda kir. Circa 800 BC, nistecihen Rhodes ji ‘nirxa gelemperi’ ava kir. Ji ber ve yeke grupen bazirgani ku ji bo sigorteyen xwe ve giredayi ye, bi hev re sandin. Primen komkiri de bikar binin ku meriv pargidanek ku meriv di dema barkesan de an ji dakesinek dorpec kirin, ji ber ku tehluk an ji dakesin. sedsala, weki ku sigorteyen sigorteye bi pistgiriya bi sozen welatiyen xeleti bun. Yekem yekem peymana sigorteye ji Genoa de 1347 di nav de, u di nav sedsala berbi sedsala pesin de bi riskek bihevrek cuda bu u bi risken cuda cuda bun. sigorteye marin Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Sigorteye di demjimara Zanyari de betir sophisticated bu, u cureyen taybeti yen pesvecun. Sigorteya betaliye weki ku em dizanin iro iro dikare Firehiya Londone, ku di sala 1666 de betir ji 13,000 malan dane xwar. Bandoren hilwesandi yen fireh guhertin kirina sigorteye “ji hela tedbiren yekser, guhertineke raman di Sir Christopher Wren de tevli malpera ji bo malpera ‘Sigorteya Sigorteye’ ji bo London-1667 di nav xwe de hate guherandin. “4 Gelek bernameyen sigorteyen agir yen hewldane ne tistek, le di 1681′an de, aborizopter Nicholas Barbon u komek yanzdehan sirketen sigorteye yen yekem yekemin ava kir,” The Office for the Insurance, malan Di destpeke de, 5,000 malan ji hela Ofisa Sigorteye ve hati sigortekirin 5. Di heman deme de, projeyen pesin en sigorteye ji bo binpekirina karubaren karsaziye pek hatin. Perihal Perkembangan Asuransi